Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.tarti24.pl
W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - tzw. RODO - przekazujemy podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników oraz obowiązującej Polityce prywatności:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Tarti s.c. R.Tartanus, I. Osial, ul. 1-go Maja 88c, 96-300 Żyrardów. E-mail: tarti@tarti.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. Realizacji zamówień;
 2. Udostępniania danych partnerom biznesowym administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Analizy aktywności oraz preferencji użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności sklepu internetowego - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 5. Marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. Zabezpieczenia roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. W celach technicznych. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych sklepu internetowego www.tarti24.pl, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami poprawności działania, wykrywaniem nieprawidłowości i ochroną przed nadużyciami i atakami.

Czas przetwarzania danych osobowych
Dane przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zamówień oraz do czasu wycofania wyrażonej zgody lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych. 
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów podatkowo – skarbowych, zgodnych z obowiązującym prawem lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zamazywane (anonimizowane).
Dane udostępniane partnerom biznesowym administratora przechowywane są do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.

Jakie dane osobowe są przetwarzane
Danymi osobowymi mogą być wszystkie informacje o osobie fizycznej umożliwiające jej zidentyfikowanie takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, identyfikator internetowy, numer IP.
Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia jest dobrowolne. Jest jednak warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i realizacji zamówień. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówień (brak możliwości wystawienia faktury, realizacji wysyłki towaru).

Odbiorcy danych
W celach związanych z realizacją zamówień dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym takim jak:

 • podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 • bankom i operatorom płatności,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
 • państwowym organom prawno – skarbowym,
 • firmom kurierskim i transportowym.

W przypadku uzyskania zgody odrębnej Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Uprawnienia użytkownika
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych do innego Administratora. 
Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych, zmianę danych, sprostowanie, usunięcie konta w systemie Użytkownik powinien zgłosić w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres Administratora, wskazując w miarę precyzyjnie we wniosku, czego dotyczy żądanie.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Polityka plików “cookies”.
Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do poprawnego korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroli podlega ich wykonywanie i stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe
Polityka Prywatności sklepu internetowego www.tarti24.pl jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.